Personal si salarizare

  • Întocmirea contractelor de muncă și a actelor adiționale (modificări, încetări, decizii);
  • Întocmirea dosarelor de personal conform cerințelor legale;
  • Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidenta a personalului;
  • Întocmirea și depunerea on-line a Declaratiei 112 privind obligațiile salariale;
  • Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă);
  • Întocmirea lunară a ștatelor de plată, calcularea salariilor;
  • Întocmirea adeverințelor pentru salariați;
  • Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale și informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia;
  • Întocmirea (daca este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sanatate;
  • Orice informații și rapoarte în legătură cu costurile salariale.