Servicii

 • Inregistrarea contabila cronologica si sistematica a documentelor primare, prin utilizarea metodei global-valorice in cazul stocurilor
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii
 • Evidenta analitica si sintetica pentru beneficiari si furnizori, a celorlaltor creante si obligatii
 • Evidenta conturilor de trezorerie(banci, casa, avansuri de trezorerie)
 • Intocmirea lunara a balantei de verificare, registrului jurnal si a altor situatii contabile prevazute de legislatia in vigoare.
 • Calcului, intocmirea si depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale lunar/trimestrial
 • Calculul, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe profit/impozit pe venit
 • Calculul, intocmirea si depunerea delcaratiilor privind impozitele cu retinere la sursa
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor recapitulative 394,390 Vies
 • Intocmirea situatiilor financiare smestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, note explicative etc.) in conformitate cu legislatia in vigoare si depunerea acestora la organele competente
 • Pregatirea documentelor pentru inventarierea si evaluarea patrimoniului la 31 decembrie, conform legislatiei in vigoare
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de obiectul de activitate;
 • Asistare si reprezentare in fata contralelor fiscale;
 • Informarea lunara a conducerii societatii, despre rezultatelefinanciar-contabile
 • Intocmirea de rapoarte personalizate solicitate suplimentar de management